Warsztat dla rodzin

Siła płynie z rodziny

Warsztaty terapeutyczne dla rodziców i nastolatków poświęcone:

Relacja rodzic-dziecko odgrywa kluczową rolę w rozwoju młodego człowieka i od dzieciństwa, dziecko robi wszystko, aby ją zachować za wszelka cenę, wypierając często wszystko inne, co tej relacji nie wspiera.

Wiele wydarzeń w życiu całej rodziny może mieć konsekwencje w postaci traumatyzacji począwszy od momentu poczęcia, przebiegu ciąży, porodu aż po wydarzenia z lat wczesnego dzieciństwa i dorastania. Trudne sytuacje losowe, relacje między matką a ojcem, atmosfera w rodzinie, fizyczne lub emocjonalne nadużycia czy zaniedbania, porzucenie kobiety w ciąży, długie okresy izolacji dziecka od matki z niewystarczającym kontaktem fizycznym, pozostawienie dziecka samego przez długi czas, śmierci w rodzinie, wypadki, traumatyczne straty, żałoba- wszystkie te sytuacje odciskają ślad w naszej psychice.

Celem jest stworzyć bezpieczną przestrzeń na otwieranie się, budowanie zaufania do ludzi i do świata, pogłębianie czucia siebie, swojego ciała, swoich granic, z jednoczesnym dostrzeganiem innych, ich granic i możliwości i ich obecności w naszym życiu.

Co czeka na Was:

Na warsztacie nauczysz się:

ZAPRASZAM!

Masz pytanie?

Skontaktuj się