Oferta

Ofertę kieruję do osób szukających poprawy jakości i komfortu własnego życia w obszarze psychicznym, emocjonalnym i fizycznym.

Wówczas oferta mojej pracy jest dla Ciebie. Zapraszam!

Warsztaty grupowe

Zapraszam do grupowego doświadczania tego na co sam wyrażasz chęć i otwarcie. Program rozwojowy obejmuje: pracę z emocjami, oddechem, ćwiczenia w parach i w grupie, przełamywanie swoich przekonań w atmosferze wsparcia i akceptacji. Dotrzesz do swego centrum dzięki pracy      z emocjami uwięzionymi w ciele a osiągniesz to dzięki uwolnieniu emocji poprzez taniec i oddech.

Warsztaty dla rodzin

Wiele wydarzeń w życiu całej rodziny może mieć konsekwencje w postaci traumatyzacji począwszy od momentu poczęcia, przebiegu ciąży, porodu aż po wydarzenia z lat wczesnego dzieciństwa i dorastania. Trudne sytuacje losowe, relacje między matką a ojcem, atmosfera w rodzinie, fizyczne lub emocjonalne nadużycia czy zaniedbania, porzucenie kobiety w ciąży, długie okresy izolacji dziecka od matki z niewystarczającym kontaktem fizycznym, pozostawienie dziecka samego przez długi czas, śmierci w rodzinie, wypadki, traumatyczne straty, żałoba – wszystkie te sytuacje odciskają ślad w naszej psychice.

Celem jest stworzyć bezpieczną przestrzeń na otwieranie się, budowanie zaufania do ludzi i do świata, pogłębianie czucia siebie, swojego ciała, swoich granic, z jednoczesnym dostrzeganiem innych, ich granic i możliwości, i ich obecności w naszym życiu.

Cykliczne oddychanie

Praca z ciałem w ruchu i relaksie poprzez oddech. Uwalnianie ciała z emocji, które blokują funkcjonowanie w życiu. Praca z układem autonomicznym w celu satysfakcjonujących relacji społecznych.

Terapia dzieci i młodzieży

Dostosowuję metody pracy do wieku i zgłoszonego problemu.

Indywidualne sesje oddechowe

BioDynamiczny Oddech© BBTRS opiera się na nowym podejściu do uwalniania traumy. To jest głęboki i rewolucyjny system terapii i pracy z ciałem, który integruje głęboko połączone oddychanie z innowacyjnymi świadomymi ruchami, technikami świadomości ciała, pracą z ciałem  i medytację. Kiedy te techniki są umiejętnie ze sobą połączone w bezpiecznym środowisku tworzą zintegrowany przepływ i prowadzą do uwalniania z ograniczających struktur fizycznych i mentalnych długo trzymanych w ciele traum.

System BBTRS© ma swoje korzenie w elementach terapii zorientowanej na ciało Wilhelma Reicha, w połączeniu z łagodnymi, delikatnymi technikami pracy z Uwalnianiem Traumy Petera Levine’a.

Masz pytanie?

Skontaktuj się